TERMENI ȘI CONDIȚII ȘI GDPR

Condiții Generale pentru utilizarea site-ului: www.hagyatek.ro

ACCEPTAREA CONDIȚIILOR

Prin accesarea acestui site web și/sau a oricărei pagini a acestuia sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții de utilizare, nu accesați acest site.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Siteul nostru vă pune la dispoziție informațiile din acest site web în scop informativ general și nu garantează de exactitatea lor la un moment dat, deși se va încerca pe cât posibil ca la publicarea lor pe site toate informațiile să fie exacte.

INTRODUCERE
Prezentele Condiții Generale definesc condițiile de utilizare a site-ului de către potențialii vizitatori sau clienți. Accesând și navigând pe acest site, acceptați termenii de utilizare descriși în continuare.

DREPTURILE ASUPRA CONȚINUTULUI SITE-ULUI

FUNDATIA HAGYATEK – MOSTENIRE, CIF: 31639714, com. Porumbeni sat. Porumbenii Mici, str. Kovacs nr.46, jud. Harghita (denumită în continuare FUNDATIA HAGYATEK – MOSTENIRE), nu va transfera titlul de proprietate asupra aplicațiilor software.

FUNDATIA HAGYATEK – MOSTENIRE deține drepturi complete și depline asupra titlului de proprietate și prin aceasta, toate drepturile de autor și cele brevetate. Nu aveti dreptul să redistribuiți, vindeți, decompilați, dezasamblați aplicația software într-o formă perceptibilă de către oameni.

Toate informațiile, produsele sau aplicațiile conținute în acest site sunt proprietatea FUNDATIEI HAGYATEK – MOSTENIRE, care îsi rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura site-ului în orice moment și fără nici o informare prealabilă.

Întregul conținut al site-ului www.hagyatek.ro este protejat prin legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, conținutul și prezentarea site-ului sunt deținute de FUNDATIA HAGYATEK – MOSTENIRE. Este interzisă copierea, modificarea, afișarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licențierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conținutului site-ului în orice scop fără confirmarea scrisă din partea FUNDATIEI HAGYATEK – MOSTENIRE.

Accesul și utilizarea paginii www.hagyatek.ro sunt gratuite și au scopul de a veni in ajutorul utilizatorilor pentru a găsi informațiile necesare în cel mai usor și rapid mod posibil, conform cerințelor fiecăruia.

Informațiile prezente pe www.hagyatek.ro sunt de interes general și sunt puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit. Prin termenul „utilizator” al acestei pagini se întelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa pagina. Puteti copia și tipări conținutul paginii www.hagyatek.ro  pentru folosința dumneavoastră personală, fără intenții comerciale. În orice alte situații, conținutul www.hagyatek.ro nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat fără consimțământul explicit al reprezentanților www.hagyatek.ro.

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII
Conținutul informațiilor se referă la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activităților, produselor și serviciilor FUNDATIEI HAGYATEK – MOSTENIRE. FUNDATIA HAGYATEK – MOSTENIRE nu va acorda nici o garanție referitoare la:

– evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului;
– neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului;
– inexistența pe site-ul pus la dispoziție a virușilor sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor.

Astfel, FUNDATIA HAGYATEK – MOSTENIRE  nu poate fi responsabilă pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului său.
Toate informațiile prezentate pe site cu privire la produsele/ serviciile www.hagyatek.ro, prețuri,tarife, informații, campanii și promoții de marketing, aspecte tehnice, sunt prezentate cu titlu informativ. Nimic din conținutul site-ului www.hagyatek.ro  nu poate constitui o ofertă fermă de a contracta și nu poate angaja răspunderea în lipsa unor acorduri ulterioare.

Conținutul paginii web www.hagyatek.ro,  a informațiilor și a altor materiale prezentate de www.hagyatek.ronu reprezintă o consultație juridică în sensul Legii nr. 51/1995.

GDPR este un set de reguli bazat pe principii complexe, care este deschis la interpretare și conține, de asemenea, numeroase domenii în care statele membre sunt invitate să intervină. În prezent exista foarte putine îndrumari cu privire la implementarea GDPR si este posibil ca Autoritățile de Supraveghere să aibă puncte de vedere diferite față de cele exprimate în acest șablon. În ciuda eforturilor noastre de a oferi cele mai bune servicii, nu putem anticipa cu exactitate modul în care Autoritatea de Supraveghere sau instanțele de judecata vor interpreta Regulamentul.

Intenția este de  a îndruma și de a ajuta în implementarea cât mai corectă a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Conținutul expus pe website www.hagyatek.roo nu face nicio declarație, promisiune sau garanție cu privire la exactitatea, exhaustivitatea sau caracterul adecvat al prezentului conținut, al îndrumărilor și a consultanței, nu își asumă nicio obligație de rezultat sau diligență față de nicio persoană, exclud în mod expres și neagă răspunderea pentru orice cost, pierdere sau daunele suferite ca urmare a utilizării conținutului.

OBIECTIVUL CONȚINUTULUI SITE-ULUI
Obiectivul conținutului site-ului este de a transmite informații actualizate și exacte.

FUNDATIA HAGYATEK – MOSTENIRE nu poate garanta că prezentele pagini nu conțin erori, și asigură că va depune toate diligențele pentru realizarea unei informări corecte și remedierea eventualelor erori.

Orice persoană care dorește să-și procure unul din serviciile sau produsele prezentate în site este rugată să contacteze FUNDATIA HAGYATEK – MOSTENIRE prin unul din mijloacele afișate în Pagina de Contact a site-ului, pentru a se informa atât asupra disponibilitătii serviciului sau produsului în cauză cât și asupra condițiilor contractuale, tarifelor și informatiilor tehnice sau de altă natură.

INFORMATII PERSONALE
Atunci când prin intermediul prezentului site vă sunt solicitate informații, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a vă contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicațiilor disponibile pe site. Natura informațiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresa de e-mail. Modul în care sunt utilizate sau intentionează să fie utilizate produsele și/sau serviciile FUNDATIEI HAGYATEK – MOSTENIRE poate implica solicitarea unor informații adiționale aflate în strânsă legătură cu utilizarea serviciilor și/sau produselor solicitate.

Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor si întrebărilor utilizatorilor site-ului, informațiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocări și prelucrări electronice.

LEGĂTURA CU ALTE SITE-URI
Prezentul site poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri considerate de FUNDATIA HAGYATEK – MOSTENIRE utile în legătura cu conținutul site-ului și care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri se vor aplica condițiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

FUNDATIA HAGYATEK – MOSTENIRE nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe site-urile unor terți, la care se face trimitere de pe site-ul său.

INFORMATIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI

Orice persoană care vizitează site-ul www.hagyatek.roo și care oferă date sau informații cu caracter personal prin intermediul acestui site îsi manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru următoarele: prelucrarea acestor date și informații personale de către FUNDATIA HAGYATEK – MOSTENIRE; transmiterii de materiale promoționale specifice operațiunilor de marketing direct; soluționarea de către FUNDATIA HAGYATEK – MOSTENIRE a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate (a se vedea pagina Contact din site); alte activități întreprinse de FUNDATIA HAGYATEK – MOSTENIRE și permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.

FUNDATIA HAGYATEK – MOSTENIRE va păstra confidențialitatea acestor informații.

Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres și neechivoc al dumneavoastră în conformitate cu prevederile legii 677/2001 si ale directivelor GDPR pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Pentru orice nelămurire în legatură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea site-ului și la protecția utilizării, vă rugăm să ne contactați prin intermediul secțiunii Contact din site.

Conținutul site-ului www.hagyatek.ro este prezentat cu bună credință iar fiecare utilizator care îl accesează, o face pe propria răspundere și de bună voie, astfel, Fundatia Hagyatek – Mostenire nu este răspunzătoare pentru nici o urmare negative a accesării site-ului.

Site-ul www.hagyatek.ro este destinat persoanelor de toate vârstele. Fundatia Hagyatek – Mostenire nu își asumă responsabilitatea donațiilor efectuate de persoane minore și/sau persoane fără capacitate de discernământ.

 1. Confidențialitatea

Fundatia Hagyatek – Mostenire se angajează în tratarea cu responsabilitate a datelor cu caracter personal care sunt încredințate prin accesarea site-ului www.hagyatek.ro

Datele cu caracter personal constituie orice informație privind o persoană fizică, care poate duce la identificarea acesteia.

Prin urmare, datele dvs. vor fi procesate în conformitate cu legea (REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE – Regulamentul general privind protecția datelor).

Mai multe informații despre cadrul legislativ găsiți aici.

 1. Drepturi personale

Aveți în vedere următoarele drepturi:

 • A fi informat/ă cu privire la colectarea, stocarea și procesarea datelor cu caracter personal și confidențial.
 • Rectificarea datelor cu caracter personal.
 • Acces la informații, conform articolului 15 din Regulament:
 • Fundatia Hagyatek – Mostenire are obligația să confirme detalii despre prelucrarea și folosirea datelor personale.
 • Fundatia Hagyatek – Mostenire are obligația de a pune la dispoziție o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării și folosirii.
 • A revoca oricând sau de a vă opune procesului de colectare, stocare și procesare a datelor cu caracter personal/confidențial.

Dacă sunteți preocupați de legalitatea procesării și protecției datelor dumneavoastră, vă puteți adresa către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal care este autoritatea pentru protecția datelor în România. Mai multe detalii puteți găsi pe http://www.dataprotection.ro/ .

 1. Formulare online

Utilizarea sau completarea oricărui formular online existent pe site-ul www.hagyatek.ro duce la salvarea datelor completate de către dvs. în câmpurile existente în formular.

Datele dvs. vor fi transferate către Fundatia Hagyatek – Mostenire și stocate în condiții de siguranță și securitate ale informații lor online. Aceste informații vor fi utilizate conform legislației în vigoare, detaliată la secțiunea despre confidențialitate. Datele dvs. vor fi transferate către terți doar dacă este necesar. Transferul către terți poate fi necesar pentru îndeplinirea scopului completării formularului. De exemplu, datele bancare vor fi transferate pentru finalizarea procesului de donație online.

 1. Newsletter

Prin subscrierea la Newsletter-ul FARA vă dați consimțământul pentru stocarea și prelucrarea datelor dvs., la care au acces terți, precum platforma mailchimp.com care este metoda folosită în prezent de către Fundatia Hagyatek – Mostenire pentru realizarea și diseminarea de informații de tip newsletter. Mai multe informații despre mailchimp.com găsiți aici.

Conform legislației în vigoare, este dreptul dvs. de a vă retrage consimțământul de primire a informațiilor de tip newsletter, oricând doriți. Retragerea consimțământului se face prin accesarea funcției de dezabonare existentă în fiecare informare electronică pe care o veți primi pe adresa de email furnizată. Expedierea acestor informări de tip newsletter vor fi întrerupte imediat.

Solicitările de abonare sau dezabonare la newsletter se mai pot face și printr-un email la adresa office@hagyatek.ro

 1. Date de identificare, fotografii și video

Confidențialitatea beneficiarilor și asociaților noștri constituie un aspect important al activităților și comunicărilor noastre. Materialele video sau fotografice prezente pe site-ul www.hagyatek.ro sunt publicate doar prin acordul explicit al beneficiarilor, părinților acestora sau ai reprezentanților legali. Fundatia Hagyatek – Mostenire înțelege că aceștia își rezervă dreptul de a retrage acordul oricând aceștia consideră de cuviință. În orice situație Fundatia Hagyatek – Mostenire are în vedere alterarea numelor sau prenumelor beneficiarilor noștri pentru a evita identificarea acestora.

 1. Cookies

Pe site-ul www.hagyatek.ro folosim cookies în scopul optimizării și personalizării experienței dvs. în concordanță cu dispozitivul de pe care accesați pagina noastră web. Fișierul cookie este salvat pe dispozitivul de pe care accesați, cu ajutorul motorului de navigare folosit. Acesta nu dăunează în nici un fel dispozitivelor voastre. Fișierul Cookie poate fi șters manual sau automat, în funcție de setările dispozitivului.

Folosim cookies pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul de pe site-ul nostru. Dacă nu doriți acceptarea de cookies veți avea acces în continuare la navigarea site-ului însă nu în condiții optime.

 1. Stocarea datelor

Conform legislației în vigoare, în cazul în care folosiți butonul donează, datele cu caracter personal vor fi păstrare 10 ani.
Pentru informațiile furnizate în urma completării sau utilizării formularelor, datele vor fi stocate în baza de date a Fundatiei Hagyatek – Mostenire până la momentul dezabonării sau solicitării înlăturării acestora.

Pentru mai multe informații sau clarificări în legătură cu GDPR, puteți contacta Fundatia Hagyatek – Mostenire la adresa de email office@hagyatek.ro